تالار و باغ تالار

فعالیت تالار ها در پی شهادت آیت الله رئیسی و همراهانش چگونه است؟

0 بازدید
  • 0
شهادت ایت الله رییسی

دولت تصمیماتی را پس از شهادت آیت الله رئیسی برای تعطیلی تالارها یا عدم تعطیلی آنها اتخاذ کرده است. گزارش ها نشان میدهند که هیئت دولت تصمیم گرفته کشور نباید تعطیل شود و خدمترسانی به مردم باید ادامه یابد. این تصمیم با توجه به مشی رئیس جمهور که “کار مردم نباید زمین بماند”، گرفته شده است.

با این حال، دولت روز چهارشنبه ۲ خرداد ماه را به عنوان تعطیل رسمی در سراسر کشور اعلام کرده است. در استانهایی که مراسم تشییع برگزار میشود، تعطیلی با تدبیر استانداران تصمیمگیری خواهد شد. وزارت آموزش و پرورش نیز تمامی امتحانات را تا پایان هفته لغو کرده و زمان بعدی برای برگزاری آنها را اعلام خواهد کرد.

این اقدامات به منظور احترام به جایگاه و خدمات آیت الله رئیسی و تسهیل حضور مردم در مراسم بزرگداشت انجام شده است. مردم ایران دعوت شدهاند تا با حضور در این مراسم، با رئیس جمهور شهید و راه و رسم مردمی او تجدید عهد کنند.

رئیس اتحادیه تالارهای پذیرایی و تجهیز مجالس پذیرایی توصیه کرده که به دلیل اعلام عزای عمومی و شهادت رئیس جمهور و همراهانش، مجالسی مانند عروسی که برنامهریزی شدهاند و لغو آنها دشوار است، به زمان دیگری موکول شوند. تاکید شده که در صورت برگزاری مراسم با نظر موافق پلیس اماکن یا عدم وصول دستورالعمل، باید از ایجاد سروصدا و شادی در ملاء عام و نمایشهای آتشبازی خودداری شود. باغ تالارها باید چراغهای بیرونی را خاموش کنند و از انتشار صوت و نورافشانی در بیرون از تالار خودداری کنند. این توصیه ها به منظور رعایت حرمت مردم داغدار و احترام به شهادت رئیس جمهور جناب آیت الله رئیسی و همراهان او ارائه شده است.


دیدگاهتان را بنویسید

ارسال

مطالب مرتبط